Welkom bij Psychologiepraktijk Olij

 

Mijn naam is Rob Olij en ik ben gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd). In mijn studententijd heb ik met mijn HBO-V diploma gewerkt in de residentiële psychiatrie (onder andere Kliniek Intensieve Behandeling). Na mijn diplomering als psycholoog  heb ik als behandelaar gewerkt in de specialistische GGZ (de vroegere tweede lijn) op een afdeling voor persoonlijkheidsproblematiek en ADHD. Daarnaast heb ik jaren als (senior) psychodiagnosticus gewerkt voor de specialistische GGZ op een afdeling voor Onderzoek en Diagnostiek. In deze functie beoordeelde ik diagnostische vragen van collega’s binnen de instelling. De werkwijze werd gekenmerkt door het betrekken van de cliënt bij zijn diagnostisch proces: ‘Welke vragen heeft u zelf over uw klachten, problemen, gedrag en of emoties?’. Mijn expertise is complexe problematiek waarbij meerdere probleemgebieden c.q. diagnoses elkaar beïnvloeden en/of overlappen. Binnen de Basis-GGZ kan ik vanwege de beperkte behandelduur (vaak maar 10 sessies) geen complexe behandelingen aanbieden maar u profiteert natuurlijk wel van de kennis en ervaring. Ook kunnen we vaak een start maken met een behandeling waarna een collega in de Specialistische GGZ de behandeling verder voortzet en afmaakt. Thans kunt u bij mij terecht voor, onder andere, depressieve klachten, angstklachten, traumatische ervaringen (ook als dat lang geleden is), lichamelijke klachten waarbij mogelijk een psychische oorzaak meespeelt en (milde) verslavingsproblematiek. Ik werk binnen de praktijk nauw samen met Mirjam Benard.

Mirjam Benard behandelt cliënten in de praktijk met ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Klik hier voor meer informatie over ACT. Geeft u desgewenst op het aanmeldformulier duidelijk aan dat u voorkeur heeft voor haar als uw behandelend therapeut.

Mensen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse zijn nadrukkelijk welkom.

Kwaliteit: In de praktijk worden de professionele standaarden gehanteerd zoals deze worden voorgeschreven door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Elke 5 jaar wordt de praktijk grondig doorgelicht (gevisiteerd) op procedures, werkwijzen, data veiligheid etc…. Als de praktijk de zaken op orde heeft mag de praktijk het keurmerk voeren ‘LVVP gevisiteerd’. U vindt het keurmerk onderaan op de website. Rob Olij is lid van:

  • het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) de grootste beroepsvereniging voor psychologen in Nederland.
  • De Vereniging EMDR Nederland (VEN). Een specialistische vereniging voor professionals die EMDR als methode toepassen.
  • Nederlandse Vereniging Voor Hypnose (NVVH). Een vereninging met als doel het bevorderen van kennis, wetenschap, deskundige beoefening en gebruik van hypnose in de diverse toepassingsmogelijkheden binnen de gezondheidszorg.
  • Psyzorg Hoflanden, de coöperatie van vrijgevestigde GZ-psychologen welke zich sterk maakt voor regionale samenwerking tussen alle ketenpartners en die dé gesprekspartner wil zijn voor de GGZ in de regio Haaglanden, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord.

Visitatie door de beroepsvereniging LVVP: In de visitatie gaat het onder andere om:
– Een toets of de zorgverlener voldoet aan de relevante wet- en regelgeving: AVG,
Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz, NZa-beleidsregels, WABB, WBSN-Z, Wet BIG, WGBO, WKKGZ, WMG, ZVW, Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de beroepscode voor psychologen.
– Bij het onderdeel praktijkvoering ligt de nadruk op de beheersing van risico’s op het gebied van patiëntveiligheid, informatiebeveiliging en privacy. Voor de volledige inhoud en het certificaat klikt u hier

Kwaliteitsstatuut: Conform de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit vindt u hierna de link naar het kwaliteitsstatuut van de praktijk. Het beschrijft hoe de kwaliteit van de zorg binnen de praktijk wordt geboden en geborgd. Kwaliteitsstatuut.

AVG en privacy: De praktijk hecht aan privacy en houdt zich aan de verschillende wetgevingen hieromtrent waaronder de AVG. Het privacystatement van de praktijk vindt u hier.

Foto’s: Karla Hoffman Photography