Welkom bij Psychologiepraktijk Olij

NB: Wachttijd tot intake wordt momenteel geschat op 16 weken (mede vanwege de vakantie). Er is geen wachttijd tot start behandeling na de intake. “Wandelcli√ęnten” hebben een stapje voor ūüėČ

Rob is op zomervakantie van 13 juli t/m 11 augustus. Mirjam is op zomervakantie van 26 juli t/m 11 augustus. Mirjam Benard (06-42596705) kan (voor cli√ęnten van Rob die dat willen) waarnemen in de periode 15 juli t/m 25 juli op maandagmiddagen, dinsdagen en donderdagen. De wettelijk verplichte vervanger (GZ-psycholoog, voor zaken die niet kunnen wachten tot Rob terug is van vakantie): 26 juli t/m 7 augustus Praktijk Personal talent: Drs. B. Paumen bereikbaar via: 06-21672072. 7 aug t/m 11 augustus Drs. Charlotte Verbeek, praktijk voor psychologie, bereikbaar¬†via 06-25292500.

Wachttijd/ aanname stop: De praktijk heeft soms een aannamestop of een wachttijd tussen (digitale) aanmelding en start behandeling (zie home-page voor actuele wachttijd). Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken (elders) een intake krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Exclusiecriteria: Sommige problemen kunnen (en mogen) niet worden behandeld binnen deze praktijk. De volgende problemen worden niet behandeld: psychotische problematiek, ernstige verslaving, ernstige eetproblematiek , manisch depressiviteit, ernstige agressieregulatie problemen of ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Ook als u ernstige maatschappelijke problemen heeft (dakloosheid, zeer hoge schulden, acute dreiging) is deze praktijk niet geschikt. Twijfelt u of uw behandeling om deze reden zou kunnen worden geweigerd, maak dan gebruik van het contactformulier en leg de situatie voor aan ons.

Communicatie: De praktijk werkt veel met digitale hulpmiddelen. Dat komt omdat we een parttime secretariaat hebben en de behandelaars vaak in gesprek zijn met hun cli√ęnten. ‘Digitaal’ is wellicht wat onpersoonlijk maar werkt voor deze praktijk het best. Daarnaast scheelt het soms tijd die we liever inzetten voor uw behandeling.  Mocht ‘digitaal’ echt te moeilijk zijn en er is geen ‘helper’ in de buurt, geeft u dit dan telefonisch door aan het secretariaat/ de secretaresse, Desiree Bakker, zie foto. Dan wordt in samenspraak een alternatief besproken. De secretaresse werkt 2 dagdelen per week en is het best bereikbaar per SMS, Signal-app of per JPO-Clientenlogin (voor mensen die al in behandeling zijn). Whats-App is (wettelijk) verboden en wordt niet beantwoord. Soms, in vakanties, wordt het secretariaat door iemand anders waargenomen.

Aanmeldprocedure: U heeft altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig vooraf aan uw aanmelding! Vervolgens dient u de Praktijkinformatie 2024 te lezen, te begrijpen en akkoord te gaan. Misschien besluit u, alsnog, om zich niet aan te melden. Of wilt u eerst uw verzekeringsrechten nog goed nagaan. Bent u eruit en wilt u bij ons in zorg komen? Ga dan naar het Aanmeldformulier. U kunt hier ook de verwijsbrief van de huisarts uploaden. Als de aanmelding √©n de verwijsbrief van de huisarts ontvangen is, krijgt u na ongeveer een week een belletje of een e-mail met de geschatte wachttijd of als er geen wachttijd is, een datum en tijd voor de intake. Geeft u per omgaande aan of het intake-voorstel schikt? Hierna krijgt u een link naar een beveiligd e-mail-platform (JPO-Cli√ęntenlogin). Via dit platform wordt allerlei informatie verstuurd, waaronder een vragenlijst met open vragen welke we in de intake samen zullen bespreken. U weet dan al wat er gevraagd gaat worden en u kunt er vast over nadenken. Daarnaast ontvangt u per e-mail een link naar een meerkeuze-vragenlijst (via de website van Embloom). Ook deze wordt met u besproken in de intake. Voor de volledigheid geven we hier aan dat aan een intakegesprek kosten verbonden zijn. Dus geen ‘eerste gratis gesprek’. Voor kosten zie onder Kosten&Tarieven.

NB: tot het moment van intake is uw verwijzer (veelal uw huisarts) of zijn vervanger uw aanspreekpunt. Ook als het minder goed met u gaat (crisis of spoed). Voor spoedeisende zaken buiten kantoortijden kunt u terecht bij Hadoks Acute zorg (voorheen SMASH) , de huisartsen avond-, nacht- en weekenddienst. Deze is bereikbaar via 070-346 96 69. Indien sprake is van levensgevaar belt u natuurlijk 112.

Denkt u bij het eerste gesprek aan uw ID?

Openbaar vervoer: De praktijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tram 3, halte Elandstraat ligt op 5 minuten lopen afstand. Idem voor tram 11, halte Weimarstraat.

Auto: De praktijk is goed bereikbaar met de auto en parkeren kan bijna altijd ‚Äėvoor de deur‚Äô. Vanaf 18:00 uur geldt er betaald parkeren (1.70E per uur).

Mijn naam is Rob Olij¬†en ik ben gezondheidszorgpsycholoog¬†(BIG geregistreerd). In mijn studententijd heb ik met mijn HBO-V diploma gewerkt in de residenti√ęle psychiatrie (onder andere Kliniek Intensieve Behandeling). Na mijn diplomering als psycholoog¬† heb ik als behandelaar gewerkt in de specialistische GGZ (de vroegere tweede lijn) op een afdeling voor persoonlijkheidsproblematiek en ADHD. Daarnaast heb ik jaren als (senior) psychodiagnosticus gewerkt voor de specialistische GGZ op een afdeling voor Onderzoek en Diagnostiek. In deze functie beoordeelde ik diagnostische vragen van collega‚Äôs binnen de instelling. De werkwijze werd gekenmerkt door het betrekken van de cli√ęnt bij zijn diagnostisch proces: ‘Welke vragen heeft u zelf over uw klachten, problemen, gedrag en of emoties?’. Mijn expertise is complexe problematiek waarbij meerdere probleemgebieden c.q. diagnoses elkaar be√Įnvloeden en/of overlappen. Binnen de Basis-GGZ kan ik vanwege de beperkte behandelduur (+/- een half jaar) geen complexe behandelingen aanbieden maar u profiteert natuurlijk wel van de kennis en ervaring. Ook kunnen we vaak een start maken met een behandeling waarna een collega in de Specialistische GGZ de behandeling verder voortzet en afmaakt. Thans kunt u bij mij terecht voor, onder andere, depressieve klachten, angstklachten, traumatische ervaringen (ook als dat lang geleden is), lichamelijke klachten waarbij mogelijk een psychische oorzaak meespeelt en (milde) verslavingsproblematiek. Ik werk binnen de praktijk nauw samen met Mirjam Benard.

Mirjam Benard behandelt cli√ęnten in de praktijk met ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Klik hier voor meer informatie over ACT. Geeft u desgewenst op het aanmeldformulier duidelijk aan dat u voorkeur heeft voor haar als uw behandelend therapeut.

Mensen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse zijn nadrukkelijk welkom.

Kwaliteit: In de praktijk worden de professionele standaarden gehanteerd zoals deze worden voorgeschreven door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Elke 5 jaar wordt de praktijk grondig doorgelicht (gevisiteerd) op procedures, werkwijzen, data veiligheid etc…. Als de praktijk de zaken op orde heeft mag de praktijk het keurmerk voeren ‘LVVP gevisiteerd’. U vindt het keurmerk onderaan op de website. Rob Olij is lid van:

  • het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) de grootste beroepsvereniging voor psychologen in Nederland.
  • De Vereniging EMDR Nederland (VEN). Een specialistische vereniging voor professionals die EMDR als methode toepassen.
  • Nederlandse Vereniging Voor Hypnose (NVVH). Een vereninging met als doel het bevorderen van kennis, wetenschap, deskundige beoefening en gebruik van hypnose in de diverse toepassingsmogelijkheden binnen de gezondheidszorg.
  • Psyzorg Hoflanden, de co√∂peratie van vrijgevestigde GZ-psychologen welke zich sterk maakt voor regionale samenwerking tussen alle ketenpartners en die d√© gesprekspartner wil zijn voor de GGZ in de regio Haaglanden, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord.

Visitatie door de beroepsvereniging LVVP: In de visitatie gaat het onder andere om:
– Een toets of de zorgverlener voldoet aan de relevante wet- en regelgeving: AVG,
Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz, NZa-beleidsregels, WABB, WBSN-Z, Wet BIG, WGBO, WKKGZ, WMG, ZVW, Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de beroepscode voor psychologen.
– Bij het onderdeel praktijkvoering ligt de nadruk op de beheersing van risico‚Äôs op het gebied van pati√ęntveiligheid, informatiebeveiliging en privacy. Voor de volledige inhoud en het certificaat klikt u hier.¬†

Kwaliteitsstatuut: Conform de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit vindt u hierna de link naar het kwaliteitsstatuut van de praktijk. Het beschrijft hoe de kwaliteit van de zorg binnen de praktijk wordt geboden en geborgd. Kwaliteitsstatuut.

AVG en privacy: De praktijk hecht aan privacy en houdt zich aan de verschillende wetgevingen hieromtrent waaronder de AVG. Het privacystatement van de praktijk vindt u hier.

Foto’s: Karla Hoffman Photography