Psychodiagnostiek & Consultatie

Psychodiagnostiek: Als senior-diagnosticus heb ik ruime ervaring opgedaan binnen de specialistische GGZ. Deze expertise wordt ook aangeboden binnen deze praktijk. Vragen kunnen komen van cliënten zelf, van collega-psychologen, psychiaters, huisartsen en bedrijfsartsen. In bepaalde gevallen valt deze diagnostiek onder de zorgverzekeringswet. Vooraf krijgt u inzicht in de te verwachten kosten. De volgende diagnostische onderzoeken worden verricht:

  • Intelligentie
  • Persoonlijkheid
  • ADHD
  • Screening (!) op het vermoeden van Autisme Spectrumstoornissen
  • Classificatie volgens de DSM-5.0 (symptoomstoornissen/ persoonlijkheidsstoornissen)
  • Differentiaaldiagnostiek tussen het bovenstaande
  • Structuurdiagnostiek; hiermee ontstaat inzicht in het ‘krachtenspel’ tussen de klachten, de manier van omgaan met de omgeving en de persoonlijkheid. Dit zogenaamde structuurdiagnostisch onderzoek kan erg helpend zijn bij vastlopende behandelingen of complexe klachten.

Foto’s: Karla Hoffman Photography

Consultatie: De praktijk biedt collega’s, huisartsen en POH-GGZ’s de mogelijkheid tot een telefonisch overleg over een cliënt aangaande de klachten of een bepaald type behandeling. Ook is het mogelijk dat Rob uw cliënt eenmalig spreekt en een kort verslag schrijft waarin antwoord wordt gegeven op uw vraag. Dit wordt een consultatie genoemd. Afhankelijk van de vraag wordt vooraf een inschatting gemaakt van de benodigde tijdsduur en daarmee van de kosten.

Voor de POH-GGZ’s van de huisartsen die samenwerken met SHOP, wordt laagdrempelig consultatie aangeboden. Hiervoor wordt de consultatie-sofware van VIP-live gebruikt. Dit kan telefonisch, per beveiligde e-mail dan wel face-to-face (met cliënt of POH-GGZ).

Supervisie: Uitsluitend aan Psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG’s) binnen de volwassenen GGZ, wordt supervisie psychodiagnostiek gegeven.