Kosten & Tarieven

Sinds 2022 wordt de GGZ bekostigd volgens het Zorgprestatiemodel (ZPM). De overheid publiceert een folder voor cliënten.

Tarieven voor diagnostiek en behandeling in 2024: Psychologiepraktijk Olij bepaalt haar tarieven niet zelf. Dit wordt gedaan door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Zij bepaalt jaarlijks de kostprijs van de verschillende activiteiten die een GZ-psycholoog voor een cliënt kan uitvoeren. Deze tarieven worden de NZA-tarieven genoemd. Conform de richtlijnen aangaande transparantie in de zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) worden hier de relevante NZA-tarieven gepubliceerd. (Bron: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22/1/). NB: De prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar géén contract heeft afgesloten met de desbetreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Kosten van een niet nagekomen afspraak: We gaan ervan uit dat u altijd een goede reden heeft voor annulering van een afspraak. Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt op basis van de reden van de annulering (b.v. ziekte). U kunt een afspraak tot 48 uur (van werkdagen, dus weekend telt niet mee) van te voren kosteloos annuleren via een SMS of Signal-app bericht aan het secretariaat (geen Whats App). Zo kunt u ook buiten kantoortijden annuleren en u heeft zo ook een bewijs van uw annulering. Annuleert u een afspraak binnen 48 uur (van werkdagen) dan worden de volgende kosten in rekening gebracht: voor een geannuleerde afspraak van 45 minuten: 60E, geannuleerde afspraak van 60 minuten: 80E en een geannuleerde afspraak van 75 minuten: 100 euro. De grens van 48 uur wordt nauwkeurig gehanteerd (47 ½ valt binnen 48 uur). De factuur voor het annuleren van afspraken wordt niet vergoed door uw verzekeraar. Als we een no-show kunnen voorkomen door te bellen of beeldbellen (met Signal) dan doen we dat natuurlijk. Zo kunt u bijvoorbeeld ook bij ziekte uw behandelproces voortzetten. Uiteraard ontvangen we uw annulering het liefst zo vlug als mogelijk zodat andere cliënten deze tijd weer kunnen gebruiken. Incidenteel wordt de factuur door cliënten als onredelijk beschouwd. Het is goed om te weten dat de tijd (vaak al weken van te voren) wordt gereserveerd en andere cliënten deze plek dan ook geweigerd wordt. De niet nagekomen afspraak kost de praktijk geld. Als u annuleert vóór 48 uur (van werkdagen) dan neemt de praktijk deze kosten voor zijn rekening. Als u binnen 48 uur (van werkdagen) annuleert wordt het bovenstaande bedrag aan u doorberekend. Dit lijkt ons een ‘menselijke maat’.

Als we een no-show (factuur) kunnen voorkomen door te bellen of beeldbellen (met Signal), dan doen we dat natuurlijk. Zo kunt u bijvoorbeeld ook bij ziekte uw behandelproces voortzette

Vergoeding door zorgverzekeraars: De kosten van diagnostiek en behandeling binnen deze praktijk vallen onder de vergoedingen uit het basis-pakket. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt allereerst af van bij welke verzekeraar u een verzekering heeft. Heeft u een verzekering bij een gecontracteerde zorgverzekeraar (zie hieronder) dan betaalt de zorgverzekering 100% van de factuur (behalve natuurlijk uw eigen risico). Heeft u een verzekering bij een van de andere zorgverzekeraars dan hangt het af van of u een ‘luxe’ polis of juist een ‘budget-polis’ heeft. Vooral als u geen 100%-restitutiepolis heeft (in 2024 tamelijk zeldzaam) of als u een budgetverzekering heeft, vergoeden zorgverzekeraars vaak niet de gehele factuur. De vergoeding is soms maar 53%!

Psychologiepraktijk Olij is maximaal transparant over de gehanteerde tarieven. U mag altijd vragen stellen.  Wel geldt dat u altijd zelf verantwoordelijk bent voor de betaling van de facturen en het nagaan van uw verzekeringsrecht

Helaas geven verzekeraars vaak onvoldoende of niet-transparante informatie over de hoogte van de vergoeding. De meeste verwarring ontstaat doordat verzekeraars een door henzelf bepaald tarief hanteren wat ten onrechte ‘markt-conform’ wordt genoemd en wat lager ligt dan het NZA-tarief (onze tarieven). Als u nagaat welk deel van de factuur u zelf moet betalen (los van uw wettelijk bepaalde ‘eigen risico’), let dan op of het NZA-tarief of het door de verzekeraar zelf bepaalde tarief wordt gehanteerd. De praktijk betreurt de onoverzichtelijkheid maar dit ligt buiten onze macht. Mail (!) daarom vooraf met uw verzekering met de vraag: Ik overweeg een behandeling door een vrijgevestigd GZ-psycholoog. Hoeveel procent van de factuur (welke is gebaseerd op de NZA-tarieven) krijgt ik vergoed en welk deel moet ik zelf betalen (los van mijn eigen risisco).’.

Lees uw polisvoorwaarden goed. Onder andere om na te gaan hoeveel consulten u vergoed krijgt. Zo legt bijvoorbeeld ONVZ de grens bij 33 consulten.

Contracten 2024 (!) Voor 2024 heeft Psychologiepraktijk Olij een samenwerking (contract) met DSW en haar partner InTwente en Stad Holland. Heeft u in 2024 uw basisverzekering bij een van deze zorgverzekeraars, dan worden onze facturen (maandelijks) aan hen verstuurd. Uw zorgverzekeraar verrekend met u, uw eigen risico. Heeft u geen verzekering bij DSW of InTwente maar bij een van de andere zorgverzekeraars, dan ontvangt u van Psychologiepraktijk Olij (maandelijks) een factuur. U betaalt ons. De factuur kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel er vergoed wordt hangt af van uw (type) polis en de hoogte van uw eigen risico.

De praktijk levert zorg van een goede kwaliteit door goed geschoolde en ervaren medewerkers. De praktijk probeert bureaucratie en administratie te minimaliseren. Niet alle zorgverzekeraars werken hieraan mee of betalen veel minder dan de NZA-tarieven. Daarom heeft de praktijk met sommige zorgverzekeraars wel een samenwerking (contract) en met sommige niet.

Niet nakomen van betalingsverplichtingen: Het is vanzelfsprekend dat de praktijk transparant is over de (te verwachten) kosten. U weet dan vooraf wat de behandeling kost en u kunt er op anticiperen. Heeft u desondanks problemen met betalen? Laat dat ons dan zo snel mogelijk weten. Dan proberen we in overleg een oplossing te vinden. Het principe is dat u het hele bedrag betaalt. Indien u niet (geheel) betaalt, krijgt u van ons een herinnering en wordt u  ‘in gebreke gesteld’. Betaalt u nog niet dan volgt er een incassoprocedure via een incassobureau. Dat is voor niemand leuk.

Betalingsvoorwaarden: De Algemene Betalingsvoorwaarden vindt u hier.

Politiek en GGZ: Met het oog op transparantie rondom kosten en contractering hier een document met het standpunt van de LVVP (één van onze beroepsverenigingen) ten aanzien van (on)gecontracteerd werken en de rol van zorgverzekeraars hierin. Het schetst een beeld van de politieke context van de huidige vrijgevestigde GGZ en de keuzes die momenteel gemaakt worden door beleidsmakers. Let op: het is politiek dus relevant maar ook niet-enerverend, helaas. Op deze plek legt collega Anja de Bok, GZ-psycholoog, uit hoe soortgelijke praktijken als psychologiepraktijk Oli,j worstelen met het morele dillema van wel of niet contracteren. Psychologiepraktijk Olij heeft vooralsnog gekozen om niet volledig contractvrij te werken en met 3 partijen (DSW, Stad Holland en InTwente), wel een samenwerking (contract) aan te gaan.