Behandeling

Om een behandelplan te kunnen maken of een behandeladvies te kunnen geven wordt samen (!) bekeken hoe de problemen kunnen worden begrepen en wat daarin de belangrijkste veroorzakende en/of in standhoudende factoren zijn. Als we weten wat het probleem is kunnen we een plan maken of en hoe we de klachten willen verminderd of verhelpen. U wordt vanaf het begin gevraagd mee te denken over uw behandeling volgens het principe van ‘shared decision making’, ofwel samen-beslissen. Zie bijvoorbeeld  https://www.ggzstandaarden.nl/hulpmiddelen/toolkits voor voorbeelden van mogelijke behandeling die u wellicht aanspreken. Het doel is steeds dat u meer controle heeft over (de oorzaak van) uw klacht(en) of u beter kunt omgaan met die klachten en mij niet meer nodig heeft. De behandelmethoden die ik hanteer zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, mindfulness, cliëntgerichte psychotherapie, EMDR (o.a. traumatherapie) en IPT (behandeling van o.a. depressie) en bondingpsychotherapie (therapie voor vroege hechtingsproblemen). Ook kan e-health en hypnose worden ingezet. Ook wordt vaak gewezen op de mogelijkheden van lotgenotencontact of andere initiatieven binnen patiëntenverenigingen. Zie bijvoorbeeld de site van MIND. Vaak worden mensen uit de omgeving van de cliënt betrokken. Het gaat dan om bijvoorbeeld partners, ouders of kinderen. Dit gaat altijd in overleg en is natuurlijk nooit ‘verplicht’. Mensen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse, zijn nadrukkelijk welkom. Welke methode wordt gebruikt wordt samen met de cliënt bepaald. Steeds geldt: snelle, protocollaire behandeling als het past bij de cliënt/de problematiek. Zo niet, dan een behandeling ‘op maat’: alleen dat wat aansluit bij de klachten, de persoonlijkheid en de mogelijkheden van de cliënt.

(Bijna) alle cliënten, met allerlei soorten problemen zijn welkom. Ik help u graag.

Klachten over de behandeling: Hoewel de intenties vaak goed zijn kunt u soms toch ontevreden zijn met de geboden zorg of bejegening. Het beste is om dit zo snel mogelijk te laten weten. Zo kunnen we samen kijken waar het mis ging en wat er aan gedaan kan worden. Wanneer we er samen niet uit komen, kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Meer informatie over het klachtenreglement vindt u via https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/