Behandeling

Om een behandelplan te kunnen maken of een behandeladvies te kunnen geven wordt samen bekeken hoe de problemen kunnen worden begrepen en wat daarin de belangrijkste veroorzakende en/of in standhoudende factoren zijn. Als we dat weten kunnen we een plan maken of en hoe we de klachten willen verminderd of verhelpen. Het doel is steeds dat de cliënt meer controle heeft over (de oorzaak van) zijn klacht(en) en mij niet meer nodig heeft. De behandelmethoden die ik hanteer zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, mindfulness, cliëntgerichte psychotherapie, EMDR (o.a. traumatherapie) en IPT (behandeling van o.a. depressie) en bondingpsychotherapie (therapie voor vroege hechtingsproblemen). Ook kan e-health en hypnose worden ingezet. Vaak wordt ook een iemand uit de omgeving van de cliënt betrokken bijvoorbeeld partners, ouders of kinderen. Dit gaat altijd in overleg en is natuurlijk nooit ‘verplicht’. Mensen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse, zijn nadrukkelijk welkom. Welke methode wordt gebruikt wordt samen met de cliënt bepaald. Steeds geldt: snelle, protocollaire behandeling als het past bij de cliënt/de problematiek. Zo niet, dan een behandeling ‘op maat’: alleen dat wat aansluit bij de klachten, de persoonlijkheid en de mogelijkheden van de cliënt.

(Bijna) alle cliënten, met allerlei soorten problemen zijn welkom. Ik help u graag.

Klachten over de zorg: Iedereen maakt fouten en ik helaas ook. Hoewel de intenties vaak goed zijn kunt u soms toch ontevreden zijn met de door mij geboden zorg of bejegening. Het beste is om het mij zo snel mogelijk te laten weten. Zo kunnen we samen kijken waar het mis ging en wat er aan gedaan kan worden. Mochten we er samen niet uitkomen dan is er de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).